do hodiny společníkem ready-made společnosti

Prodej ready-made společností

Tzv. ready-made společnosti, jinými slovy předzaložené společnosti, jsou zakládány čistě za účelem koncového prodeje zákazníkům, tedy vám. Jejich největším plusem je rychlá dostupnost – společníkem či akcionářem společnosti se můžete stát během jediného dne. Navíc tím odpadnou veškeré byrokratické komplikace, jaké by vás čekaly při založení nové společnosti.

Výhody našich ready-made společností

V ceně společnosti zahrnuto:

Společnosti s ručením omezeným s.r.o.
Akciové společnosti a.s.
Evropské společnosti SE (Societas Europaea) – Nadnárodní forma obchodní společnosti, kterou lze zakládat na celém území Evropské unie. K jejím největším přednostem patří možnost přesunutí sídla do zahraničí (EU), aniž by došlo k přerušení právní kontinuity. To vám dává volné ruce při výběru státu s nejvýhodnějšími podmínkami pro podnikání.